Ievainojamību ziņošanas platforma paredzēta valsts pārvaldes iestāžu resursos identificēto ievainojamību ziņošanai un ziņojumu apstrādei.

Platformā ir publicēta informācija par visām iestādēm, kuras brīvprātīgi iesaistījušās koordinētas ievainojamību atklāšanas procesā un noteikušas resursus (sadaļā “Programma”), uz kuriem ievainojamību ziņošana attiecināma. Platformā tiek reģistrēti visi ievainojamību ziņojumi un ar to apstrādi saistītā komunikācija starp iesaistītajām pusēm.