Informācija saziņai

Saziņai par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu Latvijā, platformas izmantošanu, iespējamiem uzlabojumiem un informatīvajiem paziņojumiem izmanto e-pasta adresi cvd@cert.lv.

No šīs e-pasta adreses saņemsiet arī informatīvos paziņojumus par ievainojamību ziņošanas platformas notikumiem - lietotāja konta aktivizēšanu, jauna ievainojamības ziņojuma reģistrēšanu u.c.