Par mums

Informatīvais ziņojums “Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē” paredz iespēju iestādēm brīvprātīgi iesaistīties koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanā valsts pārvaldē.

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV uztur ievainojamību ziņošanas platformu, pildot koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa koordinētāja un vidutāja, platformas izstrādātāja, uzturētāja un pārziņa lomu.