Programmas sākums

15.02.2024 08:30:00

Programmas beigas

17.02.2025 08:30:00

Programmas kods

Liepaja

Apraksts:

Liepājas valstspilsētas pašvaldība. Pašvaldība ir atvasināta publiska persona — vietējā pārvalde —, kurai ir iedzīvotāju ievēlēta lēmējinstitūcija — dome — un kura patstāvīgi nodrošina tai tiesību aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs un ir atbildīga par to.

Programmā iekļauta pašvaldības tīmekļvietne liepaja.lv un elektronisko pakalpojumu portāls epakalpojumi.liepaja.lv, par kuriem tiek sagaidīta atrasto ievainojamību ziņošana.

Programmas dalības noteikumi:

Publiskotajā programmā ir tiesības piedalīties jebkuram (reģistrētam vai nereģistrētam) drošības pētniekam (DP). DP ir atļauts testēt tikai Liepājas pašvaldības norādītos resursus definētajā laika periodā un tikai tad, ja programma ir aktīva. Pirms resursa testēšanas uzsākšanas nepieciešams pārbaudīt, vai programma ir aktīva.

Aicinām drošības pētniekus ziņot par ievainojamībām, iesniedzot ziņojumu platformā vai sūtot e-pastu uz it@liepaja.lv, iekļaujot šādu informāciju:

 • ievainojamības izmantošanas veidu, ja tāds zināms;
 • saiti, ekrānuzņēmumu vai citu informāciju, kas palīdz identificēt ievainojamību.

Liepājas pašvaldība sagaida, ka drošības pētnieki:

 • neveiks sociālās inženierijas uzbrukumus;
 • neizmantos ievainojamību, lai piekļūtu vai mēģinātu piekļūt informācijai (tikai, lai pierādītu ievainojamības esamību);
 • neizmantos ievainojamību, lai izņemtu, grozītu vai dzēstu informāciju;
 • nemēģinās ietekmēt pakalpojumu pieejamību, izmantojot DoS (pakalpojuma atteices) uzbrukumu.

Novērtēsim, ja ievainojamību netiks izziņota publiski, pirms neesam to novērsuši. Finansiāla atlīdzība par atrastu ievainojamību netiek piedāvāta.

Testējamie resursi:
 • Domēna vārdi:
  • liepaja.lv
  • epakalpojumi.liepaja.lv
  • liepajaskalendars.lv
  • kalendars.liepaja.lv
 • IP apakštīkli:
 • Citi:
 • Domēna vārdi:
 • IP apakštīkli:
 • Citi:
Lejupielādēt programmas testējamo resursu sarakstu
.txt
Teksta fails

4 Resursi