2023-03-29 08:41:07

Koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešana valsts pārvaldē

2021. gada 14. decembra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts informatīvais ziņojums “Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē”. Pēc ziņojuma apstiprināšanas tika uzsākta koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešana valsts pārvaldē, paredzot iespēju iestādēm brīvprātīgi reģistrēt savus resursus ievainojamību ziņošanas platformā. 
CERT.LV ir paredzēta vidutāja un koordinatora loma.